Fotovoltaika

Elektrina zo slnka – s inštaláciou fotovoltaického zariadenia do firmy Viessmann sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie.

Bezplatné využitie slnečnej energie pre výrobu elektriny pomocou fotovoltaického zariadenia

S neustálym rozširovaním regeneratívnych energetických systémov stúpa i pripravenosť spotrebiteľov a koncových užívateľov k výrobe vlastnej elektriny. Výkonné fotovoltaické zariadenie dnes poskytuje možnosť bezplatne a výnosne využiť slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltaických modulov preukazuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ivzdušia zemedzením emisií CO2.

Pri trvalo sa zvyšujúcixh nákladoch na energiu prispieva fotovoltaické zariadenie k úspore financií a dodatočne znižuje závislosž na dodávateľoch energie. Elektrina vyrobená vlastným zariadením sa dá využiť pre vlastnú potrebu alebo napojiť do verejnej siete. Vďaka zákonom upravenej úhrady alebo úspore vlastnej spotreby sa investícia vráti už po niekoľkých rokoch. V každom rpípade inštalácia takéhoto zariadenia zhodnocuje nehnuteľnosť.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájomne dokonale zladené komponenty skladajúce sa z fotovoltaických modulov, striedačov a montážnych systémov i systémov zásobníkov elektrickej energie a tepelných čerpadiel k zvýšeniu využitia lelektriny vlastnej výroby.

Vysoké požiadavky na kvalitu fotovoltaických modulov zaisťujú hospodárnosť a dlhú životnosť. Obsiahle služby od plánovania a navrhovania cez dodávku až po servis zo strany odborných partnerov Viessmann ponuku fotovoltaiky uzatvárajú.

Fotovoltaika icon-solar.png

Elektrina zo slnka – s inštaláciou fotovoltaického zariadenia od firmy Viessmann sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie. premena bezplatnej slnečnej energie na alektrinu je pri vlastnej spotrebe finančne zaujímavá a v spojení s akumulátorom fotovoltaické systémy prinášajú rovnako nezávislosť na verejnej elektrickej sieti. behom výroby elektrickej energie solárne panely neznečisťujú životné prostredie. Cena solárnych panelov je zároveň veľmi atraktívna.

Dotácie na fotovoltaiku

Photovoltaik-Module

Fotovoltaické moduly

Fotovoltaické solárne panely premieňajú slnečnú energiu na vašu vlastnú energiu. Získavajte energiu vďaka slnku inštaláciou fotovoltaických modulov Viessmann.

Photovoltaik-Modul Vitovolt 200

Vitovolt 200

Fotovoltaický modul. Monokrištalické moduly s výkonom 280 Wp a polykrištalické moduly s výkonom až 265 Wp.

Photovoltaik-Modul Vitovolt 300

Vitovolt 300

Photovoltaický modul, monokrištalické moduly v čiernom dizajne s výkonom až 270 Wp a polykrištalické moduly s výkonom až 260 Wp.

 

Systémy akumulácie elektriny

Systémy akumulácie prúdu firmy Viessmann na uchovanie doma vyrobeného prúdu zvyšujú mieru vlastnej spotreby a tým aj účinnosť fotovoltaického zariadenia.

Stromspeicher-Systeme

Systémy akumulácie elektriny

Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh