Rodinné a bytové domy

Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy

Pre rodinné a bytové domy ponúka Viessmann rôzne systémové riešenia pre všetky druhy energií. Ku komplexnému portfóliu patria kondenzačné zariadenia na vykurovací olej a plyn, mikro-kogeneračné jednotky so Stirlingovým motorom, resp. palivové články PEM, plynové adsorpčné zariadenia ako aj blokové kogeneračné jednotky.

Ponuka regeneratívnych energetických systémov zahŕňa tepelné solárne zariadenia na prípravu pitnej vody, podporu vykurovania a chladenia budovy, ako aj špeciálne vykurovacie kotly na kusové drevo, štiepku či pelety. K tomu ešte hybridné zariadenia, tepelné čerpadlá a ľadové akumulačné systémy na využívanie tepla zo zeme, spodnej vody ako aj okolitého vzduchu, či fotovoltaických a vetracích systémov.

Plynový vykurovací kotol
Kotly na biomasu
Hybridné zariadenia
Združená výroba tepla a elektriny
Tepelné čerpadlá
Solárne systémy
Zariadenie na prípravu teplej vody
Vetranie a rekuperácia
Fotovoltaika
Elektrické systémy
Príslušenstvo
Úpravne vody
Klimatizačné jednotky