O firme

Spoločnosť BB HEATING s.r.o. vznikla v roku 2008 transformovaním sa firmy Róbert Prašovský-GaP GAS ako fyzickej osoby na fi BB HEATING s.r.o.

Firma Róbert Prašovský-GaP GAS pôsobí na trhu od roku 1999 ako servisná a montážna organizácia zameraná na vyhradené technické zariadenia, dodávku TÚV, vyregulovania a montáž systémov ÚK. Po jej etablovaní sa na spoločnosť s ručením obmedzeným činnosť firmy nemenní.

Momentálne firma spolupracuje s kľúčovými partnermi na trhu v oblasti developingu a aktívne sa podieľa na projektoch v rámci Slovenskej republiky.

V našom portfóliu na nachádza nespočet významných partnerov v oblasti stavebníctva s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Filozofiou firmy je spokojnosť našich klientov čo je aj krédom našej firmy.