Združená výroba tepla a elektriny

Staňte sa trochu nezávislejšími od externých dodávateľov elektriny a jej neustále stúpajúcich cien  – inovatívnym spôsobom výroby tepla.

 

P-Gruppe-Mikro-KWK.png

Mikro-kogeneračné jednotky na báze Stirlingovho motora.

Mikro-kogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom je vlastne vykurovanie vyrábajúce prúd. Výkon je dimenzovaný pre vlastnú (s)potrebu rodinných domov.

Blockheizkraftwerke für Wärme und Strom

Bloková kogeneračná jednotka na zemný/skvapalnený plyn

Bloková kogeneračná jednotka na zemný plyn vyrába súčasne teplo aj elektrický prúd. Svojím výkonom je dimenzovaný pre obytné a komerčné komplexy.

P-Gruppe-bhkw-wohngebaeude.png

Bloková kogeneračná jednotka na zemný zemný plyn

Bloková kogeneračná jednotka na zemný plyn vyrába súčasne teplo aj elektrický prúd. Svojím výkonom je dimenzovaný pre obytné a komerčné komplexy.