Dotácie na tepelné čerpadlá

Znížte prevádzkové náklady vašej domácnosti na minimum vďaka obnoviteľným zdrojom energie. Využite možnosť získať dotáciu na inštaláciu tepelného čerpadla.

Prečo tepelné čerpadlo pre vašu domácnosť?

Tepelné čerpadlo využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a súčasne vyrábať teplo ekologicky. Tepelné čerpadlo spotrebuje len malý podiel elektriny, poskytuje nám nezávislosť od oleja a plynu, aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, akými sú napr. podlahové alebo stropné vykurovanie, a pre domy s dobrou tepelnou izoláciou.

Štátna dotácia na tepelné čerpadlá a akumulačný zásobník vody

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky:

  • v rodinných domoch: ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

 

VIAC INFORMÁCIÍ →

One thought on “Dotácie na tepelné čerpadlá

Comments are closed.