Dotácie na fotovoltaiku

Inštaláciou fotovoltaických panelov získate zdroj vlastnej elektriny. Teraz lacnejšie vďaka štátnej dotácii.

Prečo fotovoltaika pre vašu domácnosť?

Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka.Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu

Štátna dotácia na fotovoltaiku

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10kW. Pri dodržaní špecifických podmienok je možné získať aj bonus za akumuláciu elektriny, ktorú nespotrebujete a dodáte ju do verejného distribučného systému.

VIAC INFORMÁCIÍ →

One thought on “Dotácie na fotovoltaiku

Comments are closed.