Tepelné čerpadlá

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme – efektívne využitie obnoviteľných energií pomocou tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá využívajú regeneratívnu energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu. V každom prípade znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré škodia ovzdušiu.

Okrem toho profitujete aj z nasledovnej výhody: Tepelné čerpadlá firmy Viessmann disponujú z veľkej časti funkciami „Active Cooling“ a „Natural Cooling“. Okrem klasického použitia ako zdroj tepla počas chladných dní zabezpečujú príjemnú klímu a privádzajú do domu osviežujúci chlad.

Široko koncipovaný program ponúka to správne tepelné čerpadlo pre každú konkrétnu potrebu. Už počas plánovania je možné zohľadniť stavebné a geologické danosti, ako aj osobné a individuálne predstavy pokiaľ ide o spotrebu tepla.

Tepelné čerpadlá Viessmann sa využívajú v novostavbách, ako aj pri modernizácii, dajú sa prevádzkovať so solárnymi systémami  a spoločne s jestvujúcim  plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme. Tak môžete mimoriadne dobre realizovať svoje individuálne predstavy.


Prevádzka tepelného čerpadla šetrí cenné zdroje

Tepelné čerpadlo využíva regeneračnú energiu zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu veľmi efektívnym spôsobom. Ktorý zdroj energie spadá do úvahy závisí od mnohých faktorov, ako je potreba energie, umiestnenie a individuálne želanie. Tepelné čerpadlá v každom prípade znižujú spotrebu fosílnych palív a šetria cenné zdroje.

Súčasne majitelia systémov využívajú ďalšiu výhodu: tepelné čerpadlá Viessmann majú väčšinou funkcie „Aktívne chladenie“ a „Prirodzené chladenie“. Okrem klasickej aplikácie ako generátora tepla v chladných dňoch zabezpečujú príjemné vnútorné prostredie v lete a prinášajú osviežujúci chlad do domu. 

Rôzne systémy pre každú potrebu

Tepelné čerpadlá Viessmann sú na trhu k dispozícii od 70. rokov. Odvtedy sa technológia neustále zdokonaľovala a rozšírila do mnohých oblastí. Majitelia domov a modernizátori firmy Viessmann majú veľký výber tepelných čerpadiel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na zdroje tepla a všetky potreby.

Vďaka správnej technológii spoločnosti Viessmann môžete udržať svoje náklady na vykurovanie na nízkej úrovni od prvého dňa a zmierniť zaťaženie životného prostredia.


Tepelné čerpadlá 

Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou, ak chceme súčasne dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve. Plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje len malý podiel elektriny na pohon a čerpadlo, aby tento tepelný potenciál mohol využiť. Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane klímy.

Tepelné čerpadlá zem/voda

P-Gruppe-wp-sole-wasser-wasser.png

Tepelné čerpadlá zem/voda využívajú teplo zo zeme ako primárny zdroj energie, buď zemné kolektory, alebo zemné vrty.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
P-Gruppe-wp-Luft-Wasser.png

Tepelné čerpadlá vzduch/voda značky Viessmann sú ekologickým a úsporným zariadením pre rodinné domy ako pre vnútornú, tak aj vonkajšiu inštaláciu.

Splitové tepelné čerpadlá vzduch/voda
P-Gruppe-wp-Split.png

Splitové tepelné čerpadlá sú typické rozdelením na tichú vnútornú jednotku a exteriérovú jednotku privádzajúcu vzduch zvonku

Tepelné čerpadlá na ohrev vody
P-Gruppe-wp-Warmwasser.png

Tepelné čerpadlá na ohrev vody Viessmann zabezpečia cenovo a energeticky výhodne teplú vodu zo vzduchu. Vhodné pre novostavby aj modernizácie starších domov

Veľké tepelné čerpadlá
P-Gruppe-wp-Gross.png

Vykurovanie s obnoviteľným zdrojom tepla vďaka veľkým tepelným čerpadlám, a to aj pri vyšších výkonoch. Vyberte si tepelné čerpadlo typu voda voda alebo zem voda.

Natural Cooling
P-Gruppe-wp-Cooling.png

Pasívne (natural cooling) vašej domácnosti vďaka produktom Viessmann. Užívajte si vždy príjemnú klímu v miestnosti