Peletové kotly

heizen-holz-pellets.jpg

Pelety

Pelety predstavujú komprimovanú formu energie dreva s vysokou výhrevnosťou. Na výrobu peletov podľa noriem DIN-Plus alebo ÖNORM sa používajú zo 100 percent drevené zvyšky v prírodnom stave. Táto surovina vzniká vo veľkých množstvách vo forme hoblín či pilín ako odpad v drevospracujúcom priemysle.

Peletové kotly

Peletové vykurovanie a solárna technika sa dajú priam ideálne kombinovať!

Vollautomatischer Pelletkessel Vitoligno 300-C

Vitoligno 300-C

Kompaktný, plnoautomatický kotol na pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 2,4 až 12 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia

Vollautomatischer Biomassekessel Vitoligno 300-H

Vitoligno 300-H

Plnoautomatický kotol na drevené pelety alebo drevnú štiepku, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 50, 60, 80, 99 a 101 kW, rodinný/bytový dom, komerčná prevádzka, obce, novostavby ako aj modernizácie

Vitoligno 250-F - Holzheizkessel für Scheitholz

Vitoligno 250-F

Vykurovací kotol na drevo na kusové drevo, drevené brikety, drevené zvyšky, drevnú štiepku a pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 35 až 100 kW, rodinný/bytový dom, komerčná prevádzka, obce, novostavby ako aj modernizácie