Dotácie na biomasu

Získajte teplo a teplú vodu pre vašu domácnosť. Využite dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam na inštaláciu kotlov na biomasu.

Prečo kotol na biomasu pre vašu domácnosť?

Vykurovací systém na biomasu je hospodárnou alternatívou, a to aj pri zohľadnení celkovej investície. Kotly na biomasu sa vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Sú vhodné ako jediný zdroj tepla, ale aj ako doplnok kotlov na vykurovací olej či plyn. Použitie kotla na biomasu výrazne znižuje náklady na olej či plyn, investícia sa vráti už po krátkom čase. Takto tiež aktívne prispejete k trvalo udržateľnej ochrane zemskej klímy.

Štátna dotácia na kotly na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky.

V rodinných domoch:

  • ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu,
  • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom,
  • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

V bytových domoch:

  • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom, alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
  • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
  • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.