Fotovoltaika

Bezplatné využitie slnečnej energie pre výrobu elektriny pomocou fotovoltaického zariadenia

S neustálym rozširovaním regeneratívnych energetických systémov stúpa i pripravenosť spotrebiteľov a koncových používateľov k výrobe vlastnej elektriny. Výkonné fotovoltaické zariadenie dnes poskytuje možnosť bezplatne a výnosne využiť slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltaických modulov preukazuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2. 

Pri trvalo sa zvyšujúcih nákladoch na energiu prispieva fotovoltaické zariadenie k úspore financií a dodatočne znižuje závislosť na dodávateľoch energie. Elektrina vyrobená vlastným zariadením sa dá využiť pre vlastnú potrebu alebo napojiť do verejnej siete. Vďaka zákonom upravenej úhrady alebo úspore vlastnej spotreby sa investícia vráti už po niekoľkých rokoch. V každom prípade inštalácia takéhoto zariadenia zhodnocuje nehnuteľnosť.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájomne dokonale zladené komponenty skladajúce sa z fotovoltaických modulov, striedačov a montážnych systémov i systémov zásobníkov elektrickej energie a tepelných čerpadiel k zvýšeniu využitia elektriny vlastnej výroby.

Vysoké požiadavky na kvalitu fotovoltaických modulov zaisťujú hospodárnosť a dlhú životnosť. Obsiahle služby od plánovania a navrhovania cez dodávku až po servis zo strany odborných partnerov Viessmann ponuku fotovoltaiky uzatvárajú.


Ako funfuje fotovoltaika?

Fotovoltaický systém pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré zase pozostávajú zo solárnych článkov. V tejto najmenšej jednotke sa slnečné svetlo mení na elektrickú energiu prostredníctvom fotoelektrického efektu. Svetlo spôsobuje, že sa určité nosiče náboja rozpustia. Pohybom práve týchto častíc sa vytvára elektrická energia. Predpkladom je kremík z polovodičového materiálu. Rozlišujú sa dva typy solárnych článkov: monokryštalické a polykryštalické. Z dôvodu rôznych výrobných metód sa líšia svojimi vlastnosťami produktu. Ktoré solárne články si nakoniec vyberiete, záleží na mnohých faktoroch a mali by sa vopred zvážiť. Okrem efektívnosti a požadovaného výkonu je umiestnenie rozhodujúce. Moduly Vitovolt 300 v každom prípade ponúkajú rôzne možnosti inštalácie a oblasti použitia. Napríklad sú vhodné pre rodinné domy ako aj komerčné prevádzky. 

Stručný prehľad konštrukcie solárneho systému s fotovoltaikou

Fotovoltaické systémy pozostávajú okrem solárnych článkov z meniča, káblov a predovšetkým zo zberačov. Môže to byť nielen elektrické zariadenie, ale aj skladovanie elektrickej energie a pripojenie na verejnú sieť na napájanie. Solárny invertor je potrebný, pretože v solárnych článkoch sa vytvára jednosmerný prúd, ktorý sa neodstraňuje v domácnosti. 

Profitujte aj vy z výhod fotovoltaických systémov Viessmann 

Rastúcim používaním obnoviteľných energetických systémov rastie aj ochota spotrebiteľov a konečných užívateľov vyrábať si elektrinu vo vlastnej réžii. Výkonný fotovoltaický systém dnes ponúka možnosť ziskového využitia slnečnej energie. Inštaláciou fotovoltaických modulov signalizuje prevádzkovateľ zodpovedný prístup k životnému prostrediu a svojimi nulovými emisiami CO₂ takto aktívne prispieva k ochrane klímy.  

Pri neustále rastúcich nákladoch na energie dokáže fotovoltaické zariadenie nielen ušetriť peniaze, ale aj znížiť závislosť od dodávateľov energií. Vo vlastnej réžii vyrobený prúd možno využívať pre vlastné potreby alebo ho odvádzať do verejnej rozvodnej siete. Ušetrením nákladov na elektrinu využívaním pre vlastnú potrebu sa táto investícia vráti za niekoľko málo rokov. Hodnota danej nehnuteľnosti sa tým však na každý pád zvýši. 

Fotovoltaická technika spoločnosti Viessmann vám ponúka dokonale zladené komponenty fotovoltaických modulov, meničov a montážnych systémov, ako aj systémov akumulácie elektriny a tepelných čerpadlách na zvýšenie miery tohto samozásobovania.

Vysoké kvalitatívne nároky kladené na fotovoltaické moduly sú zárukou hospodárnosti a dlhej životnosti. Túto ponuku dopĺňajú rozsiahle služby siahajúce od plánovania, cez dimenzovanie až po servis kompetentnou partnerskou firmou. 

Efektívna vlastná spotreba slnečnej energie

Samostatne vyrobená elektrina sa môže využiť na vlastnú spotrebu, môže sa ukladať do batérii alebo priamo spotrebovať. Európske dotácie a úspora vlastnou spotrebou umožňujú návratnosť investície vo veľmi krátkom čase. 

Efektívna spotreba vlastného solárneho prúdu

Keďže je vlastný solárny prúd výhodnejší ako odber prúdu z verejnej rozvodnej siete, jeho využitie tým ponúka aj finančné výhody. Optimálna koncepcia v spojení s dokonale zladenými komponentmi zabezpečí túto vlastnú spotrebu.

Effizienter Eigenverbrauch von Solarstrom

[1] fotovoltaický systém
[2] prúdový menič fotovoltaiky
[3] elektromer fotovoltaiky
[4] spotrebič
[5] elektromer tepelného čerpadla
[6] tepelné čerpadlo s reguláciou Vitotronic 200 (Typ WO1C)
[7] elektromer odberu z verejnej rozvodnej siete a odvodu do nej
[8] verejná rozvodná sieť

Kompaktné riešenie: kombinujte fotovoltaický systém s tepelným čerpadlom 

Najúčinnejším spôsobom výroby elektrického tepla je tepelné čerpadlo. Pritom sa z jednej kilowatthodiny elektriny s využitím bezplatného environmentálneho tepla generujú až štyri kilowatthodiny tepla. Ak sa pokryje potreba energie na vykurovanie miestností a ohrev teplej úžitkovej vody pomocou tepelného čerpadla, nielenže sa dá výrazne zvýšiť miera vlastnej spotreby solárneho systému, ale nákladovo efektívnejšia solárna energia umožňuje aj lacnejšie zásobovanie teplom. Každý, kto chce kombinovať fotovoltaický systém s tepelným čerpadlom, by sa mal osobitne rozhodnúť pre tepelné čerpadlo, ktoré optimalizuje svoju vlastnú spotrebu a môže svoju činnosť prispôsobiť výrobe fotovoltaického systému. Spoločnosť Viessmann vyvinula pre takéto použitie vhodne koordinovaný fotovoltaický systém s tepelným čerpadlom. 

Fotovoltaika Strom von der Sonne

Elektrina zo slnka – s inštaláciou fotovoltaického zariadenia od firmy Viessmann sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie. Premena bezplatnej slnečnej energie na elektrinu je pri vlastnej spotrebe finančne zaujímavá a v spojení s akumulátorom fotovoltaické systémy prinášajú rovnako nezávislosť na verejnej elektrickej sieti. Počas výroby elektrickej energie solárne panely neznečisťujú životné prostredie. Cena solárnych panelov je zároveň veľmi atraktívna

Fotovoltaické moduly
Photovoltaik-Module

Fotovoltaické solárne panely premieňajú slnečnú energiu na vašu vlastnú energiu. Získavajte energiu vďaka slnku inštaláciou fotovoltaických modulov Viessmann.

Systémy akumulácie elektriny
Stromspeicher-Systeme

Systémy akumulácie prúdu firmy Viessmann na uchovanie doma vyrobeného prúdu zvyšujú mieru vlastnej spotreby a tým aj účinnosť fotovoltaického zariadenia.