Naša ponuka

BB HEATING s.r.o. je certifikovaným parnerom spoločnosti Viessmann

Viessmann

Viessmann vám ponúka riešenia pre všetky oblasti

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelené portfólio firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia s efektívne pracujúcimi systémami a výkonmi od 1,5 do120 000 kW pre všetky aplikačné oblasti, ako aj všetky zdroje energií.


Vykurovacie systémy | Účinné technológie pre obytné budovy, komerčné prevádzky a živnosti s výkonom 2 až 2200 kW
 

Priemyselné systémy | Účinné riešenia pre priemyselné aplikácie do 120 MW tepelného výkonu a kapacity 120 t pary/h
  • Parné kotly
  • Horúcovodné kotly
  • Kotly na odpadové teplo
  • Zariadenia na biomasu
  • Bioplynové zariadenia: mokrá a suchá fermentácia
  • Úprava bioplynu a jeho odvádzanie do verejnej plynovej siete

Chladiace systémy | Chladiace riešenia pre komerčné/profesionálne aplikácie

Viessmann je jedným z popredných výrobcov inovatívnych chladiacich riešení. Rozsiahle portfólio produktov a služieb zahŕňa účinné riešenia pre komerčné aplikácie.

  • Chladiaci nábytok
  • Chladiace a mraziace boxy
  • Chladiace agregáty
  • Regálové systémy a príslušenstvo