5 ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW

viessmann

Predĺžená záruka Viessmann

5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW, 10-ročná záruka na teplovýmenné plochy pre kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie

Predĺžená záruka s komplexnými službami Viessmann

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann naším obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekonči.

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, sme priniesli na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW.Od 26. augusta 2013 prinášame „komponentovú“ záruku 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

 

5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 KW

Výhody na prvý pohľad:

 • komplexná 5-ročná záruka,
 • vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,
 • pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,
 • organizácia a vykonanie ročného servisu,
 • telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,
 • bezplatné odstraňovanie záručných závad,
 • spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,
 • hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.

 

10-ročná záruka na teplovýmenné plochy Inox-Radial

Pre všetky vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW vydodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej záruky na netesnosť spôsobenú koróziou.

Predpoklady:

 • platí iba s uzavrenou platnou servisnou zmluvou,
 • vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann.

10-ročná záruka na vykurovacie telesá Viessmann

Pre všetky vykurovacie telesá vydodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

 • možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900.

 

10-ročná záruka na podlahové vykurovanie Viessmann

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

 • platí pri využití všetkých komponentov Viessmann, neplatí pre mechanické a elektrické komponenty.