Ústredné kúrenie – polyfunkčný dom, Banská Bystrica

ÚK v polyfunkčnom dome dolná ulica BB